Konst i olika form

Konst i olika form

Konst är ett brett ämne och i den här artikeln tänkte jag försöka anlägga ett vidare perspektiv på vad konst faktiskt kan vara. Här på sidan har mycket fokus riktats mot arkitektur och kända byggnader, för arkitektur är den konstform som jag uppskattar allra mest. Men konst kan vara i princip vad som helst, och här tänkte jag angripa begreppet konst genom att kontrastera tre olika sorters konst. Jag tänkte först skriva om arkitektur som konstform, sedan gå vidare och även diskutera målande och skrivande. Ofta när man talar om konst använder man begreppet en aning slarvigt och menar kanske främst konst i form av målade konstverk eller skulpturer. Men konst handlar om att uttrycka sig, att säga något som vidgar tankebanorna, och det kan man göra på en rad olika sätt.

Arkitektur

Det som gör att jag speciellt gillar arkitektur som konstform är att det troligtvis är den mest avancerade konstformen. För en arkitekt räcker det inte bara med att ha en konstnärlig idé, arkitekten måste även behärska avancerade matematiska formler och förstå hur en byggnad ska konstrueras. Arkitekten måste klara av att balansera utsmyckning med funktion på ett sätt som andra konstnärer till stor del slipper. Byggnaden ska inte bara uttrycka en tanke och en idé, den ska även stå upp i århundraden och tåla av att utsättas för väder och vind. En skillnad mot andra konstformer är dock att arkitekten inte själv skapar sitt verk. Arkitekten föder en idé, funderar, räknar och ritar, sedan överlämnas ritningarna till andra vars uppgift är att konstruera arkitektens tankar i verkligheten.

Målande

En konstnärlig målare måste däremot själv skapa sitt verk. Målaren måste därför både ha ett konstnärligt snille och finkänsliga fingrar. Det räcker inte med att ”bara” ha en banbrytande idé och en vision om hur idén ska illustreras. Målaren måste även klara av att med penseln avbilda sin tanke. Det kräver en kreativ förmåga kombinerad med en talang för visuellt skapande. Tanke ska omvandlas och förmedlas genom bild. En idé eller en känsla ska fångas med sträck och färger så att andra kan förstå idén eller känna samma känsla som konstnären. Den som behärskar konsten kan skapa en Mona Lisa, medan den som inte gör det (till exempel jag) inte kan skapa någonting – tankarna och bilderna är för alltid fångar i vårt medvetande.

Mona Lisa

Mona Lisa

Skrivande

Även författaren måste liksom målaren skapa sitt eget verk. Men författaren arbetar inte med en fixerad bild så som målaren, utan med en serie bilder ordnade i en berättelse. Istället för pensel och färg så är författarens verktyg ord. Författaren måste organisera sin tanke och idé i en lång rad ord som bär fram budskapet till mottagaren. Istället för att skapa en målning formar skribenten en text av ord. Författaren behöver alltså inte vara lika fingerfärdig som målaren, men även skrivandet kräver stor skicklighet. Det är få som lyckas författa en hel text, ännu färre som lyckas skriva en läsbar text, och långt färre som klarar av att formulera tankarna till en läsvärd text. De flesta som tar sig an uppgiften kommer ingen vart, de drabbas av skrivkramp och kommer aldrig ens igång med texten. Den skapande kraften är inte tillräckligt stark och idén lyckas inte ta sig ut. Alla konstformer kräver sin unika talang, men alla ger de uttryck för konstnärens kreativa idéer.