Kinesiska muren Del 2

Kinesiska muren Del 2

Hejsan och välkomna tillbaka till vår serie om kända byggnadsverk i världen och vi fortsätter med att titta närmare på historien bakom hur den kinesiska muren byggdes.

Den stora muren i Kina genom århundradena

Med Qin Shi Huangs död och Qin dynastins fall föll mycket av muren i förfall och efter fallet av den efterföljande Han dynastin tog en rad gränsstammar kontrollen av det norra Kina och den mest kraftfulla av dessa var norra Wei dynastin som började reparera och förlänga den befintliga muren för att försvara sig från andra stammar. Bei Qi riket byggde och reparerade sen mer än 900 mil av muren och den kortlivade men effektiva Sui dynastin förlängde den ännu mer.

Med fallet av Sui och uppkomsten av Tang dynastin förlorade muren sin betydelse som en befästning eftersom Kina hade besegrat Tujue stammen i norr och gränserna hade utvidgats förbi den ursprungliga gränsen av muren, under Song Dynastin tvingades kineserna att dra sig tillbaka under hot från Liao och Jin folken i norr som tog över många områden på båda sidor av muren. Den kraftfulla Yuan (Mongol) dynastin som grundades av Djingis Khan styrde så småningom hela Kina, delar av Asien och delar av Europa och även om muren var liten för mongolerna som militär befästning så tilldelades soldater till muren för att skydda köpmän och karavaner som reste längs dom lönsamma handelsvägarna under denna period.

Mur byggande under Ming Dynastin

Trots sin långa historia som beskrivits ovan byggdes den kinesiska muren som den existerar idag huvudsakligen under den mäktiga Ming dynastin 1368 till 1644 , liksom mongolerna hade de tidiga Ming härskare litet intresse av att bygga gränsbevakningar och byggnad av muren var begränsad före slutet av 1500 talet, år 1421 proklamerade Ming kejsaren Yongle Kinas nya huvudstad Peking på samma plats som den tidigare mongoliska staden Dadu och under den starka ledningen av Ming härskarna blomstrade den kinesiska kulturen och denna period såg ett enormt byggande av broar, tempel och pagoder. Konstruktionen av muren som den är känd idag började omkring 1474 efter en första fas av territoriell expansion tog Ming härskarna en väldigt defensiv hållning och deras reformering och utvidgning av muren var nyckeln till denna strategi.

Mur byggande under Ming Dynastin

Mur byggande under Ming Dynastin

Ming muren sträckte sig från Yalu floden i Liaoning provinsen till den östra stranden av Taolai floden i Gansu provinsen och vindade sin väg från öst till väst genom dagens Liaoning, Hebei, Tianjin, Peking, inre Mongoliet, Shanxi, Shaanxi, Ningxia och Gansu.

Med början väster om Juyong passeringen delades muren upp i södra och norra linjer respektive de inre och yttre murarna, strategiska fästningar med grindar placerades längs muren och passeringarna Juyong, Daoma och Zjiing som var närmast Peking namngavs de tre inre passagerna medan ytterligare västerut var Yanmen, Ningwu och Piantou de tre yttre passagerna, alla dessa sex passager var starkt bemannade av soldater under Ming perioden och ansågs nödvändiga för att kunna klara av att försvara den kinesiska huvudstaden Peking vilket inte var tillräckligt vilket det senare visade sig men mer om det i nästa del.