Fornkristen konst

Fornkristen konst

Det som räknas in till fornkristen konst är den konst som har ett innehåll av det som räknas som kristet. Den växte fram tillsammans med den kristna tron runt  Medelhavet efter att Kristus föddes. Ibland kallas konsten även för gammalkristen. Det var i områdena kring Syrien och Alexandria i de delarna runt Palestina respektive Nordafrika. Även i de norra delarna runt Rom växte konsten och uppe runt Konstantinopel. Konsten utvecklades mest runt 300-talet efter Kristus och mycket var det tack vare att den kristna tron kom att bli större när den blev statsreligion i det romerska riket. Det var kejsaren Konstantin den store som gjorde de reformerna i kyrkan under sin storhetstid.

Bildkonst

I början av den här tidseran inom konsten arbetade man mest med bilder. De första konstverken från den här tiden går att finna nere i katakomberna. Här hittar vi den första konsten som har den nya  läran och det konstnärliga uttryck som den fornkristna konsten visade på går att finna här nere. Konsten spred sig sedan och gick att hitta först och främst runt många kristna platser runt om. Det var på valv, i kapell och på gravvårdar som många av bilderna målades. Målningarna var ofta målade på ett enkelt sätt på väggarna. Från början likade målningarna väldigt mycket de tidigare antika, men med den stora skillnaden att det som avbildades nu var kristna figurer istället för hedniska. Det finns två katakomber som är kända för att ha extra mycket fornkristen konst, Santa Agneses och San Calistos.

När den fornkristna konsten vidareutvecklades var det genom att den fick inspiration både från det grekisk-romerska och från den Främre Orienten. Den grekisk-romerska var väldigt realistisk medan konsten från den Främre Orienten hade mer abstrakta drag. Det mest typiska för den fornkristna konsten är ändå att arkitekturen och bildkonsten arbetade så nära varandra. Det här är något som kom att följa med den kristna konsten in i Medeltiden. Konsten som var i kyrkorna placerades väldigt strategiskt redan på den här tiden vilket har levde kvar länge.

Arkitekturen i den fornkristna konsten

Arkitekturen under den här tidsepoken har spelat en stor roll för hur de kyrkliga byggnaderna har utvecklats. Basilikan är en av de byggnader som utvecklades mycket under den här tidsepoken och har både Rom och Orienten som förebilder. Från Syrien kom inspirationen som gav upphov till att det blev valv och västtorn. Det här spreds sedan vidare till Västeuropa när araberna jagade munkarna ut ur det syriska riket under 600-talet och 700-talet. Det var tidigare än det här som Rom började med att bygga mäktiga basilikor. På 300-talet började de med att bygga femskeppiga och vi hittar bland annat Peterskyrkan och Santa Maria Maggiore som är byggda under den här tiden. Den täcka kuplen som ofta hittas på centralkyrkor kommer med största sannolikhet från den Främre Orienten. Vill man besöka en sådan San Giovanni ett bra förslag. Den ligger i Fonte i Ravenna. Det som det finns mindre sedan den här tiden är skulpturer. De som finns och är någorlunda kända finns runt omkring i Italien.

Arkitekturen i den fornkristna konsten
Arkitekturen i den fornkristna konsten