Besök Berlinmuren

Besök Berlinmuren

Berlin, en stad full av kultur, puls och naturligtvis Tysklands huvudstad och landets ekonomisk och politiska maktcentrum. Berlin är idag en populär och kär ort för många människor runt om i världen men faktum är att några av dem mest hemska och tragiska händelserna har utspelat sig här. Berlinmuren är en tragisk men viktig påminnelse till varför vi ska lära oss av historien och samtidigt välja fred istället för krig. Denna artikel kommer att handla om Berlinmuren och kort om dess bakgrund.

Ett delat Europa

Öst mot väst, rikedom mot fattigdom, demokrati mot diktatur, ja listan kan göras lång på vad muren faktisk skilde och för att förstå vikten av vad Berlinmuren gjorde så måste man titta bakåt och förstå hur klimatet var då den byggdes. Efter det andra världskriget blev världen än mer polariserad i två läger, väst och öst där båda blocken ansåg sig ha rätt till Berlin men också Tyskland. Ett nytt dolt krig var ett faktum. Det så kallade kalla kriget som var en kamp mellan öst och väst och skulle pågå fram till Berlinmurens fall.

Berlinmuren byggdes under 1961 och byggdes och installerades av Östtyskland som var under Sovjets kontroll. Syftet med muren var att stoppa fascismen, detta var en förklaring från Östtyskland men det egentliga syftet var att hindra människor från öst att fly till väst och till friheten. Muren var bara en del av den maktkamp som utspelades i Europa.

Själva muren var 43 kilometer lång och gick igenom centrala Berlin och vidare och förutom muren så fanns det taggtrådsstängsel och annat så den totala längden på avgränsningarna var 156 kilometer. I takt med at Västtyskland blev allt mer rikt och demokratiskt så var det många invånare i östra Berlin dröm att fly till friheten och demokratin. Men muren var extremt hårt övervakad av både vakter, hundar, pansarvagnar och man sköt ner eller arresterade alla som försökte sig förbi muren. Några lyckades dock medan andra fick sätta livet till.

Murens sakta men säkra förfall

Murens sakta men säkra förfall

I det uppdelade Berlin var muren ett faktum och med tiden så lärde sig människorna att leva med den trots att det kalla kriget blev värre och värre och eskalerade i samband med Kubakrisen där många trodde att det tredjevärldskriget var ett faktum. Muren i sig var aldrig någon vacker syn utan ett betongblock omringat av taggtråd och vakter och människor försökte hela tiden att passera muren bland annat genom att gräva tunnlar under den och likande. Muren blev en symbol för det delade and och en delad kontinent där Öst och Väst möttes. Under 1980-talet blåste det mer friska vindar och Sovjetunionen fick en president som var mer liberal än sina föregångare och under 1980-talet märktes andra splittringar där Tjeckoslovakien och andra östländer bröts sig ur Sovjetunionen.

Den 9 november 1989 som var trycket för stort och tusentals människor stormade muren och Berlinmurens fall var ett faktum. Ett svagt Sovjetunionen kunde inte hindra det och Berlinmuren och järnridån genom Europa var nu borta. Rätt kort efter detta rev man hela muren men man sparade vissa delar som en slags påminnelse om vad hat, tortyr och förtryck kan göra med människor. En stark rekommendation för alla som besöker Berlin är ett besök vid Berlinmuren för att göra sig påmind om en tid som förhoppningsvis är nu bakom mänskligheten.